Kampanjan säännöt

Järjestäjä 

Sanoma Media Finland Oy, Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki, jäljempänä ”Järjestäjä”, järjestää Suomen maajoukkue -kampanjan, jäljempänä ”Kampanja”.

Sääntöjen soveltaminen

Näitä sääntöjä sovelletaan Järjestäjän Kampanjaan osoitteessa suomenmaajoukkue.fi

Osallistumisen ehdot

Kampanjaan voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat 18 vuotta täyttäneet henkilöt.

Osallistumalla Kampanjaan osallistuja myöntää Järjestäjälle oikeuden käyttää toimittamaansa kuva- ja muuta aineistoa julkisesti Kampanjan Internet-sivuilla. Osallistujalle jää Järjestäjästä riippumaton käyttöoikeus toimittamaansa aineistoon. Osallistuja vastaa siitä, että hänellä on oikeus myöntää edellä mainitut oikeudet Järjestäjälle, ja että hän on saanut suostumuksen aineiston lähettämiseen kaikilta aineistossa esiintyviltä henkilöiltä.

Järjestäjä pidättää oikeuden mitätöidä kaikki sellaisten henkilöiden osallistumiset, jotka ovat osallistuneet kampanjaan käyttäen kiellettyjä keinoja, kuten tahallinen väärien tai virheellisten tietojen antaminen, koneellinen osallistuminen, tietoturvaväärinkäytökset jne. Osoitetusti kiellettyjä keinoja käyttäneiden osallistujien kaikki osallistumiset, myös näiden sääntöjen mukaisesti tehdyt, mitätöidään ilman eri ilmoitusta.

Osallistumalla Kampanjaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä.

Osallistuminen ja kampanja-aika

Kampanjaan voi osallistua 16.2.–31.3.2021 välisenä aikana. Osallistuminen tapahtuu klikkaamalla suomenmaajoukkue.fi -sivuilla olevaa painiketta, liittämällä kuvansa, täyttämällä lomakkeeseen siinä pyydetyt tiedot ja vahvistamalla osallistumisen painamalla Lähetä-painiketta. Kampanjaan voi osallistua vain Internetissä. Epäselvästi tai vajavaisin tiedoin täytettyjä osallistumisia ei huomioida.

Järjestäjän vastuunrajoitus

Järjestäjän vastuu Kampanjaan osallistumisesta rajoittuu vain kampanjaan liittyviin velvoitteisiin. Järjestäjä ei vastaa esimerkiksi mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista Kampanjaan osallistumisen yhteydessä taikka osallistumisesta tai käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista tai Järjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista tapahtumista.

Sanoma Media Finland Oy